Iso 27001 nedir?

ISO 27001 belgesi her gün gelişen ISO/IEC ISMS standart ailesinin bir parçasıdır. ISO 27001 belgesi serisi, “Bilgi teknolojisi- Güvenlik teknikleri- Bilgi güvenliği yönetimi sistemleri-genel bakış ve tanımlar” başlıklarını kapsayan uluslararası standart için tanımlanmış numaralardır. Genel olarak “ISO 27001” olarak bilinmektedir. 

Çağımızın teknoloji ve bilgi çağı olduğunu göz önünde bulundurursak, bilgi işletmelerin en değerli varlığıdır ve birçok biçimde bulunabilir. Elektronik, yazılı veya sözlü olarak iletilebilir ve saklanabilir. Bu bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliği kurumsallaşan işletmelerin ISO 27000 ve ISO 27001 gibi standartlara ihtiyaçlarını doğurmuştur.

Bilginin Gizliliği;
            İşletmenin geçmişte edindiği ve gelecekte edineceği bilginin ve altyapının yetkisiz kişilerin erişimine kapatılması olarak tanımlanabilir.

Bilginin Bütünlüğü;
           
İşletmenin edindiği ve edineceği bütün bilgilerin kasti veya istemeden çalışanlar ya da dış etmenler tarafında değiştirilmesi, silinmesi veya zarar verilmesinin önüne geçilmesi için korunması olarak tanımlanabilir.

Bilginin Kullanılabilirliği;
           
İşletmenin depoladığı ve güvenliğini sağladığı bilgiye ihtiyaç halinde kolay ve sorunsuz olarak erişebilmesi ve kullanabilmesi olarak tanımlanabilir.

            Bilgi; işletmeleri rakiplerinden ayıran ve müşteri profillerini belirleyen en önemli etmenlerin başında gelir.

ÖNEMLİ UYARI!
E-Fatura’ya geçen veya geçecek işletmelerin ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı almaları zorunludur.

 

Iso 27001’in İşletmelere Faydaları Nelerdir?

·        İşletmenin faaliyet gösterdiği pazar farketmeksizin büyük ya da küçük tüm işletmelerin kullanabileceği bir yönetim sistemi olan ISO 27001, işletmenin sahip olduğu tüm bilgilerin güvencesini temsil eder.

·        Globalleşen ve çetinleşen dünya ekonomisinde işletmelerin bulundukları pazarda yerlerini sağlamlaştırmak ve gelişime ayak uydurmaları için ISO 27001 standardı çok önemli bir yere sahiptir.

·        İşletmenin sahip olduğu bilgiyi en kısa sürede ve en doğru şekilde kullanarak iş gücü ve zamanı verimli kullanmalarını sağlar.

·        İşletmenin güvenceye aldığı bilgi ile işin sürekliliğini güvenceye almasını sağlar.

·        İşletmeler edindikleri bilgi ile hem müşterilerini hem de rakiplerini iyi analiz ederek eksik ve doğrularını görmelerini sağlar.

·        Çalışanların verimli ve motivasyonlu çalışmalarını sağlar.

·        En önemlisi işletmenin saygınlığını arttırır.